Friday, May 1, 2015

Những hình ảnh tiêu biểu mùa Quốc Hận 2015

USS Midway U.S. National Anthem

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ chiều ngày 30 tháng 4 năm 2015

Trúc Hồ với Poster Việt Khang Washington D.C. Hoa Kỳ

Tượng Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Westminster, California

Quốc Kỳ VNCH trên Mission Peak Northern California, U.S.A.

Kingbee Nguyễn Hải Hoàn PD219 KQVN

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ chiều ngày 30-4-2015

Hồng Vân, Tyler Diệp và Hậu Duệ nQLVNCH

SQTB Thủ Đức và Hậu Duệ VNCH

Toán Quốc Quân Kỷ Trường Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt 

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Kỷ Niệm 12 năm

Quốc Hận 30-4 với sự tham dự của các CQN LLDB Hoa Kỳ Toán CQN Hoa Kỳ 21 Gun Salute và Taps

Hậu Duệ VNCH trong TQLC Hoa Kỳ 

Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương và bằng Tưởng Lục Gia Đình Nha Kỹ Thuật 

Andrew Đổ, Chris Phan và Biện Lý Hoa Kỳ

Tuần Hành trên Đại Lộ Bolsa vào trưa 30 tháng 4 năm 2015


 Japan

 Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, California

 Canada


 Bolsa Ave, Westminster California U.S.A.

 Australia

 USS Midway San Diego California


 Germany


 Virginia

Westminster, California

Các Dân Cử Hoa Kỳ và Người Mỹ Gốc Việt
Chris Phan 

Chiều ngày 30-4-2015 Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 

Roxanne Chow phát biểu


Tin vui dự luật TPB/VNCH và gia đình được Thượng Viện California chấp thuận


Quốc Kỳ VNCH trong Đại Hội ASIAN Tháng tư đen 2015

No comments:

Post a Comment